Folytatódtak a diplomaosztók a Debreceni Egyetemen

  • https://www.facebook.com/agrartermelo.hu/timeline/

Újabb négy kar több mint 850 végzőse vehette át oklevelét február 3.-án és 4.-én a Debreceni Egyetem Díszudvarán rendezett diplomaosztó ünnepségeken.

A Gazdaságtudományi, a Műszaki Kar, az Informatikai, valamint a Bölcsészettudományi Kar hallgatói tehették le a végzősök esküjét mielőtt átvehették volna jól megérdemelt diplomájukat. A rendezvényen hallgatói, valamint dolgozói kitüntetéseket is átadtak. Az intézmény legfiatalabb és egyben legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező kara a Gazdaságtudományi Kar, mely ünnepi tanácsülésén ezúttal összesen 374 frissen végzett gazdasági -, vidékfejlesztő - és szakigazgatási agrármérnök, közgazdász, emberi erőforrás tanácsadó, menedzser valamint asszisztens és sportszervező kapott oklevelet.

- A konvertálható diplomának köszönhetően a végzett szakemberek elhelyezkedési lehetőségei ugyanúgy adottak, mint azt eddigi felméréseink és tapasztalataink igazolják. A gazdasági élet elismerte és elismeri az itt szerzett diploma értékeit – emelte ki ünnepi beszédében Dr. Pető Károly dékán.

Az ünnepségsorozat az Informatikai Kar diplomaosztójával folytatódott, amelyen gazdaságinformatikusokat, mérnökinformatikusokat és programtervező informatikusokat, informatika tanárokat, informatikus könyvtárosokat, könyvtárpedagógia tanárokat avattak.

- Olyan tudás és szemlélet birtokába jutottak a diákok, amelyre mint biztos alapra egész szakmai pályafutásuk során támaszkodhatnak, ez sokuk boldog és sikeres életét megalapozhatja. A kialakult szakmai szemlélet körvonalazza a megoldási lehetőségeket, és hajt újabb ismeretek elsajátítására. Tanulmányaik során a végzősök megszerezték azokat az ismereteket, amelyekre támaszkodva el tudják sajátítani az egyre újabb és újabb technológiákat. A biztos alap nélkül nem lehetséges alkotó, felelős részvétel a jövő informatikai iparában. Különösen hangsúlyozva a felelős szó jelentését, napjainkban már nem csak az írástudók felelősségéről beszélhetünk, hanem az informatikai írástudók kiemelt felelősségéről is – hangsúlyozta köszöntőjében Dr. Mihálydeák Tamás dékán.

Az Informatikai Karon a 2016/2017-es tanév őszi félévben nappali tagozaton 92 hallgató (alapképzésben 74, mesterképzésben 18) levelező tagozaton 10 hallgató, összesen 102 hallgató szerzett diplomát. Az ünnepélyes fogadalomtételt követően egyetemi hallgatói önkormányzati és kari elismeréseket adtak át, köztük a kar legmagasabb hallgatói kitüntetését, az Informatikai Kar Hallgatói Emlékérmet, melyet Fábián Rita mérnökinformatikus és Sánta János okleveles programtervező informatikus érdemelt ki.

- A Debreceni Egyetem bölcsészkarán a színvonalas, örömmel végzett jó munkának régi hagyományai vannak. Debrecen évszázadok óta a tudásközpontja a hazai és külföldi művelt, képzett embereknek. A bölcsészkar szakjai és tanszékei az egyetem megalapítása óta egyre bővülő kínálatot nyújtanak a hallgatóság számára. Elmondható, hogy a bölcsészkar szakjai iránti érdeklődés töretlen, s ebben bizonyosan jelentősége van annak, hogy a diszciplináris képzés mellett a tanárképzés is megtartotta az őt megillető helyet, az oktatók felkészültsége, tudományos eredményei pedig a kiemelkedő színvonal folyamatos garanciáját adják. A végzős diákok valamennyien a patinás intézmény magas színvonalú képzésének részesei voltak, akik a jövőben majd a Debreceni Egyetem hírét viszik munkahelyeikre, s adják át tanítványaiknak, öregbítik azt tovább saját eredményeikkel is – fogalmazott köszöntőjében Dr. Papp Klára dékán.

A Műszaki Kar nappali tagozatának 171, levelező tagozatának 80, összesen 251 jelöltje szerzett oklevelet, mely átadóünnepségre a diplomaosztó második napján február 4.-én került sor.

A Műszaki Kar az elsők közt indította be a duális képzést, így sok hallgató már tanulmányai kezdetén megismerkedhetett leendő munkáltatójával. A kar országszerte elismerést vívott ki jó hírnevének, oktatási színvonalának, angol és magyar nyelvű képzésének köszönhetően – jelentette ki Dr. Szűcs Edit dékán.

Az ünnepélyes eskütételt követően átvehették oklevelüket a friss diplomások, akiket az egyetem Szenátusa nevében Dr. Jávor András általános rektorhelyettes fogadott mérnökké.

A teljes cikk elolvasásához kattintson: http://hirek.unideb.hu/hu/hir/20170206_folytatodtak-diplomaosztok

Kép: http://hirek.unideb.hu/

Forrás: www.hirek.unideb.hu

Kövessen minket, s további agrárgazdasági híreinket:

Last modified on csütörtök, 09 február 2017 12:11
Rate this item
(1 Vote)
loader
: